STOP!!! WYPALANIU TRAW

rysunek minWiosną wiele osób decyduje się na wypalanie suchych traw. Działanie to, nie jest jednak korzystne dla gleby. Wypalanie traw niesłusznie uważane było za zabieg przygotowujący pole do zasiewu, ponieważ dzięki temu rzekomo można było spulchnić glebę, w łatwy sposób pozyskać nawóz z popiołu oraz pozbyć się uciążliwych chwastów.

W chwili obecnej wypalanie stosowane jest praktycznie w tych samych celach przez osoby, które nie mają podstawowej wiedzy przyrodniczej. Poza tym takie postępowanie stanowi spore zagrożenia, z których ludzie nie zdają sobie sprawy. Wypalanie traw niszczy ekosystem, grozi pożarami okolicznych lasów i budynków, zabija pożyteczne zwierzęta a czasami ludzi, zatruwa powietrze i marnotrawi zasoby potrzebne do akcji gaśniczych. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Po przejściu pożarów ziemia na "wypaleniskach" staje się jałowa. Płomienie zabijają np. dżdżownice i hamują naturalne zjawisko gnicia pozostałości roślinnych, dzięki któremu tworzy się urodzajna warstwa gleby. W płomieniach giną też zwierzęta objęte ochroną oraz zagrożone wyginięciem. Pożary spowodowane wypalaniem traw są szczególnie groźne dla ptaków, płazów, drobnych ssaków i różnych gatunków owadów. Niszczone są także siedliska i ostoje tych zwierząt, gniazda, nory, mrowiska, legowiska i inne miejsca schronienia. Niszczymy więc właściwie większość zwierząt, które mogą nam pomóc w ogrodzie czy w sadzie. Wypalanie roślinności to też jedna z istotnych przyczyn zatruwania atmosfery. Pożary to dodatkowa emisja dwutlenku węgla, węglowodorów aromatycznych i dioksyn, które są szczególnie niebezpieczne dla człowieka. Smog, który tworzy się nad miastami, staje się wtedy jeszcze bardziej niebezpieczny. Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami. O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cyt : „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.”

 

Zuzanna Halewska
uczennica klasy 7 SSP w Wodzisławiu

rysunek 01

rysunek 01

rysunek 01