SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

w naszej szkole, w każdej klasie została przeprowadzona lekcja mająca na celu uświadomienie uczniom w jaki sposób można ograniczyć ilość odpadów, jak należy je prawidłowo segregować, gdzie można oddać elektroodpady.Akcja "SPRZĄTANIE ŚWIATA" ma na celu zwrócenie uwagi na środowisko naturalne. Tegoroczne hasło akcji Sprzątanie świata pod nazwą „Wszystkie śmieci są nasze” jest jak najbardziej prawdziwe. Z roku na rok wzrasta ilość zbieranych odpadów komunalnych, odnotowuje się coraz większą ilość dzikich wysypisk, wszystko to spowodowane jest działalnością człowieka.
Dlatego w naszej szkole, w każdej klasie została przeprowadzona lekcja mająca na celu uświadomienie uczniom w jaki sposób można ograniczyć ilość odpadów, jak należy je prawidłowo segregować, gdzie można oddać elektroodpady. Uczniowie poszczególnych klas w ramach tej akcji wykonali również poniższe plakaty.

DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO !!!

w naszej szkole, w każdej klasie została przeprowadzona lekcja mająca na celu uświadomienie uczniom w jaki sposób można ograniczyć ilość odpadów, jak należy je prawidłowo segregować, gdzie można oddać elektroodpady.

w naszej szkole, w każdej klasie została przeprowadzona lekcja mająca na celu uświadomienie uczniom w jaki sposób można ograniczyć ilość odpadów, jak należy je prawidłowo segregować, gdzie można oddać elektroodpady.

w naszej szkole, w każdej klasie została przeprowadzona lekcja mająca na celu uświadomienie uczniom w jaki sposób można ograniczyć ilość odpadów, jak należy je prawidłowo segregować, gdzie można oddać elektroodpady.

w naszej szkole, w każdej klasie została przeprowadzona lekcja mająca na celu uświadomienie uczniom w jaki sposób można ograniczyć ilość odpadów, jak należy je prawidłowo segregować, gdzie można oddać elektroodpady.

w naszej szkole, w każdej klasie została przeprowadzona lekcja mająca na celu uświadomienie uczniom w jaki sposób można ograniczyć ilość odpadów, jak należy je prawidłowo segregować, gdzie można oddać elektroodpady.

w naszej szkole, w każdej klasie została przeprowadzona lekcja mająca na celu uświadomienie uczniom w jaki sposób można ograniczyć ilość odpadów, jak należy je prawidłowo segregować, gdzie można oddać elektroodpady.