Samorząd Uczniowski klas gimnazjalnych 2018-2019

  

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Nagły kl. III a
Zastępca: Katarzyna Kordel kl. III a
Sekretarz: Kamila Tkaczewska kl. III a
Skarbnik: Marcin Radwan kl. III a
   
Opiekun: p. Iwona Pietras