WAŻNE TELEFONY:

pomoc116 111 - BEZPŁATNY OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
800 12 00 12- NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
800 12 12 12- TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
41 386 17 22- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W JĘDRZEJOWIE
41 386 36 00- POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JĘDRZEJOWIE
41 380 61 17- OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU