Pedagog szkolny, czy go lubicie czy nie, jest jedną z najbardziej odpowiednich osób w szkole, do której możecie się zgłaszać ze swoimi problemami. Ma obowiązek zachować w tajemnicy, to co mu powiecie, o ile planowane działania nie będzie zagrażać waszemu życiu bądź zdrowiu. On wie najlepiej, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potrafimy rozwiązać. Nie bójcie się wejść do pokoju pedagoga szkolnego i powiedzieć "mam problem”. Z pewnością was wysłucha. Czasami sama rozmowa przynosi ulgę, łatwiej wygadać się osobie, która patrząc z boku zachowa większy spokój i obiektywizm. Pedagog szkolny jest dla wszystkich uczniów, jest po to żeby pomóc.


Pedagog to główny rzecznik ucznia, mediator, który powinien sprawiedliwie rozwiązywać wszystkie konflikty zachodzące pomiędzy uczniami, uczniem i nauczycielem, a nawet uczniem i rodzicem. Codziennością jest przeprowadzanie mediacji pomiędzy uczniami. Konflikty nie załatwione od razu, wracają ze zdwojoną siłą i urastają do spraw poważnych.


WAŻNE TELEFONY:

pomoc116 111 - BEZPŁATNY OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
800 12 00 12- NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
800 12 12 12- TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
41 386 17 22- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W JĘDRZEJOWIE
41 386 36 00- POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JĘDRZEJOWIE
41 380 61 17- OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU