2019 a t minRządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 „Aktywna tablica”

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły i szkoły za granicą zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Linki: Strona MENTreść uchwały | Dziennik ustaw

Sieć międzyszkolna:
| SSP w Wodzisławiu | SP w Piotrkowicach | SSP w Brześciu | SP w Mierzawie | SP w Rakowie | SP w Potoku Wielkim