DZIEŃ ZIEMI 2018

2018 dzien ziem minŚwiatowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach. Przypada ono na dzień 22 kwietnia. Różnego rodzaju akcje i happeningi związane z propagowaniem zrównoważonego rozwoju organizowane są na całym świecie: od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię. W Polsce początek obchodów to rok 1990.


Niestety, wg danych z całego świata, jako ludzkość produkujemy coraz więcej odpadów. Segregacja śmieci, recykling, odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest dziś ważnym problemem w skali globalnej. Podczas obchodów Dnia Ziemi chcemy upowszechniać właściwe postępowanie z różnymi odpadami , informować o korzyściach płynących z recyklingu i odzysku odpadów oraz przede wszystkim, chcemy zachęcać do segregowania śmieci. Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko kolorowe pojemniki, do których wrzucamy papier, szkło czy plastik, ale także szereg innych rodzajów odpadów, które nigdy nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci tj. przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, a także odpady zielone ulegające biodegradacji.
Naszym celem jest zwrócenie uwagi i uwrażliwianie na problemy środowiska naturalnego, zachęcanie do dbałości o przyrodę w różnych jej aspektach, estetykę krajobrazu w miejscach, w których przebywamy oraz propagowanie idei ekorozwoju. Wszyscy chcemy dołączyć do przyjaciół naszego globu i wspólnie go ochraniać oraz zachęcać do tego innych. Pragniemy mieć swój udział w ochronie środowiska, w którym żyjemy. Jesteśmy jego częścią i chroniąc je przed zagładą, gwarantujemy sobie lepsze zdrowie, a nawet życie. Kochamy naszą Ziemię, na której żyjemy i która nas żywi.
W naszej szkole w każdej klasie odbyły się dyskusje na temat stanu i możliwości ochrony naszego najbliższego środowiska przyrodniczego. Odbył się również szkolny konkurs na plakat o tematyce ekologicznej. Zwyciężczynią tej rywalizacji została uczennica klasy 2 szkoły podstawowej – Małgorzata Zmarzlińska. To dla niej szczególny sukces, ponieważ w tej rywalizacji pokonała nie tylko uczniów starszych klas szkoły podstawowej, ale również uczniów klas 2 i 3 gimnazjum. Drugie miejsce w konkursie przypadło uczniom klasy 4 szkoły podstawowej, którzy wspólnymi siłami wykonali duży plakat obrazujący naszą planetę przed i po działaniach segregacji śmieci. Trzecie miejsce zdobyła uczennica klasy 2b gimnazjum – Patrycja Zelak. Wszyscy laureaci zmagań konkursowych zostali nagrodzeni.
Kulminacją szkolnych obchodów Dnia Ziemi był apel poświęcony temu świętu, który odbył się 23 kwietnia. Wzięło w nim udział 5 uczennic klasy 2b gimnazjum, które były pomysłodawczyniami scenariusza inscenizacji oraz 11 uczniów klasy 7 szkoły podstawowej, którzy zaaranżowali część artystyczną. Apel z uczniami przygotowała pani Hanna Idzik, opiekę nad częścią muzyczną przedstawienia sprawował pan Andrzej Kozioł, a dekorację wraz z uczniami wykonała pani Dorota Lipka.
Poniżej zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia.

 

DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018
DZIEŃ ZIEMI 201...
DZIEŃ ZIEMI 2018 DZIEŃ ZIEMI 2018