Program – „Szkolny Klub Sportowy 2018”

2018 sks minDzisiejsi rodzice i dziadkowie dobrze wspominają dawne SKS-y. Kiedyś pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ często była to jedyna dodatkowa i ogólnodostępna forma zorganizowanej aktywności fizycznej.

Aktualnie, większość dzieci i młodzieży nie czuje naturalnej potrzeby ruchu, a zmniejszona aktywność fizyczna, siedzący tryb życia oraz nieprawidłowe nawyki żywieniowe przyczyniają się do pogłębiania problemów zdrowotnych.

 

W styczniu 2018r. uczniowie naszej szkoły zostali zakwalifikowanie do udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy 2018”. Operatorem wojewódzkim programu jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, a krajowym Ministerstwo Sportu i Turystyki, który w większości finansuje zajęcia. Współfinansującym program jest Urząd Gminy w Wodzisławiu, który dofinansował zajęcia w kwocie 200zł. Po podpisaniu stosownej umowy z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach dyrektor szkoły nieodpłatnie udostępnił do realizacji zajęć obiekty i sprzęt sportowy.

Cele programu:

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
  10. Program polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch semestrach 70 jednostek zajęć sportowych (I semestr wiosenny od 01.03.2018r. do 22.06.2018r. oraz II semestr jesienny od 01.09.2018r. do 12.12.2018r.)

Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS w naszej szkole odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupie 24 osobowej (11 dziewcząt i 13 chłopców). Są to uczniowie klas IV-VI. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe odbywają się we wtorki 1325 – 1425 i piątki 1415 - 1515. Prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Dużą popularnością cieszą się gry zespołowe, tj. piłka nożna i piłka ręczna oraz gry i zabawy sportowe.

Koordynator programu:
Robert Jarosiński

 

„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”
„Szkolny Klub S...
„Szkolny Klub Sportowy 2018” „Szkolny Klub Sportowy 2018”