Wybory do samorządów szkolnych

W dniu 20 września 2017 r w naszej szkole odbyły się wybory do samorządów szkolnych, bo szkoła to czasem jedyne miejsce , które może ukształtować obywatelską postawę u młodzieży. Ukazanie uczennicom i uczniom wyborów jako czegoś „ważnego” zwiększy prawdopodobieństwo, że będą chcieć uczestniczyć aktywnie w życiu szkoły, że w dorosłym życiu pójdą do urn wyborczych a wybór który dokonają będzie przemyślany.

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum została p. Iwona Pietras
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego  została wybrana: Aleksandra Rzeźnicka kl. III a
Zastępcą: Kornelia Halewska kl. III a
Michał Wiśniewski kl. III b
Sekretarzem: Gabriela Leśniewska kl. III c

Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z programem wychowawczo -profilaktycznym szkoły, oraz proponowanymi dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.