"Znamię? Znam je"

logo czOGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA.

Cel główny programu "Znamię? Znam je"
Upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat profilaktyki czerniaka.
Cele szczegółowe:
przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka
uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie
uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw.

 

Link:

Akademia Czerniaka - kompendium wiedzy o czerniaku

FUNDACJA GWIAZDA NADZIEI FUNDACJA GWIAZDA NADZIEI 

Poradnik metodyczny

(źródło)