Zaproszenie do składania ofert dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zaproszenie do składania ofert
dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych


    Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem przystąpienia jednostek sektora finansów publicznych do Pracowniczych Planów Kapitałowych od dnia 1 stycznia 2021 (ustawa z dnia 4 października 2018 r. Pracownicze Plany Kapitałowe - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu zaprasza instytucje finansowe wpisane do ewidencji Państwowego Funduszu Rozwoju do złożenia oferty.

Szczegóły w załączeniu:  
 - Zaproszenie do składania ofert.

ZAPYTANIE CENOWE - drukarka 3D

 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę drukarki 3D.

/Czytaj całość zapytania/

Zapytanie ofertowe, dokumentacja projektowo-kosztorysowa...

szablonySamorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji elektrycznej oraz dokumentacji kosztorysowej prac remontowych wynikających z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynku SSP w Wodzisławiu. (Szczegóły w zapytaniu ofertowym - do pobrania.)

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe | Oferta | Zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego


  Zawiadomienie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetargi i petycje

W związku z prośbą o publikację zamieszczamy przedmiotową petycję. artykuly