Zapytanie ofertowe, dokumentacja projektowo-kosztorysowa...

szablonySamorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji elektrycznej oraz dokumentacji kosztorysowej prac remontowych wynikających z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynku SSP w Wodzisławiu. (Szczegóły w zapytaniu ofertowym - do pobrania.)

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe | Oferta | Zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego


  Zawiadomienie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.