Szkolny Punkt Konsultacyjny

komponentyInformuję, że w ramach zainicjowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”, został utworzony w naszej szkole Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jędrzejowie, który wspomagać będzie nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Organizacja punktu

  1. Dni, godziny: wtorek; 14:00- 16:00
    (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
  2. Kontakt telefoniczny: 41 3806039
  3. Formy konsultacji: indywidualne i grupowe.
  4. Adresaci: nauczyciele, rodzice.
  5. Obszary udzielanych konsultacji
  • Wspieranie nauczycieli w organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Pomoc i wsparcie dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dyrektor Szkoły
Jerzy Kostyła