Szkoły ponadgimnazjalne w naszym powiecie

I Liceum Ogólnokształcące im. M.Reja w Jędrzejowie
ul. 11 listopada 37; 28-300 Jędrzejów
strona internetowa: www.liceumreja.prohost.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie
ul.Przypkowskiego 49; 28-300 Jędrzejów
strona internetowa: www.zsp1.jedrzejow.com.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie
ul. Okrzei 63; 28-300 Jędrzejów
strona intenrtowa: www.zspgrot.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie
ul. Przemysłowa 11; 28-340 Sędziszów
strona intenrtowa: www.zsp-sedziszow.w8w.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie
Krzelów 39; 28-340 Sędziszów
strona internetowa: http://www.zskrzelow.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
ul. Szkolna 4; 28-330 Wodzisław
strona internetowa: http://www.liceumwodzislaw.pl/