ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  • Zajęcia w  szkole będą zawieszone na 2 tygodnie.
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.
  • Od poniedziałku, 16 marca do 25 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Więcej informacji