Zapraszamy do nas

Kontakt / Mapa

Filmoteka ZS 

500 plusProgram Rodzina 500+

"Jak działa zdrowy człowiek"

Ogłoszenia szkolne

Data

Treść ogłoszenia

Autor

22.09.2016


Zawiadomienie

Zawiadamiam, że na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zmianami) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w roku szkolnym 2016/17 będą:

dla szkoły podstawowej:

  • 31 października 2016 r. (poniedziałek ) dzień poprzedzający święto 1 listopada,
  • 02 maja 2017 r. (wtorek) - dzień miedzy świętami 1 maja i 3 maja,
  • 16 czerwiec 2017 r.- (piątek) - dzień po święcie Bożego Ciała,

dla gimnazjum:

  • 31 października 2016 r. (poniedziałek ) dzień poprzedzający święto 1 listopada
  • 19 kwietnia 2017 r. (środa) - I dzień egzaminu gimnazjalnego,
  • 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) - II dzień egzaminu gimnazjalnego,
  • 21 kwietnia 2017 r. (piątek) - III dzień egzaminu gimnazjalnego,
  • 02 maja 2017 r. (poniedziałek) - dzień miedzy świętami 1 maja i 3 maja,
  • 18 maja 2017 r. (czwartek) - Dzień otwarty szkoły (w przypadku gdy będzie organizowany nabór uczniów do gimnazjum),
  • 16 czerwiec 2017 r.- (piątek) - dzień po święcie Bożego Ciała,

Jednocześnie informuję rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w szkole w wyżej wymienionych dniach.

Dyrektor Zespołu Szkół

/-/ Jerzy Kostyła

Jerzy Kostyła

Wszystkie ogłoszenia

Ostatnio dodane