Zapraszamy do nas

Kontakt / Mapa

Filmoteka ZS 

REFORMA EDUKACJI

menforum rad rodzicow

"Jak działa zdrowy człowiek"

Ogłoszenia szkolne

Data

Treść ogłoszenia

Autor

21.10.2016

 ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup 1 szt. kserokopiarki

na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro
dotyczy: zakupu 1 szt. kserokopiarki

Dyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu zaprasza do złożenia ofert na dostawę kserokopiarki wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego przy ul. Szkolnej 4, 28-330 Wodzisław, przeszkoleniem personelu z obsługi urządzenia oraz dodatkowego kompletu tonerów.

Czytaj więcej

Dyrektor Zespołu Szkół

/-/ Jerzy Kostyła

Jerzy Kostyła
14.10.2016

Zapytanie ofertowe 

na zakup książek do biblioteki szkoły podstawowej.

Dyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie nowych: książek do biblioteki Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
na zakup książek do biblioteki gimnazjum.


Dyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie nowych: książek do biblioteki Gimnazjum nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Czytaj więcej

Dyrektor Zespołu Szkół

/-/ Jerzy Kostyła

Jerzy Kostyła

Wszystkie ogłoszenia

Ostatnio dodane