Dokumenty szkolne

Nazwa dokumentu Typ pliku Wyświetl
Statut  Zespołu Szkół pdf alt
Wewnątrzszkolne zasady oceniania pdf alt
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
ZESPOŁU SZKÓŁ W WODZISŁAWIU
html alt
Szkolny Kodeks Równego Traktowania
Zespołu Szkół w Wodzisławiu
pdf alt
Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół
w Wodzisławiu.
pdf alt
Kalendarz roku szkolnego pdf alt
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2016/17 
pdf alt

Projekt gimnazjalny - dokumenty

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Wodzisławiu

pdf  alt
Informacja o stopniu zaangażowania ucznia w prace projektowe
/wersja doc dostępna po zalogowaniu/
 pdf  alt
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
/wersja doc dostępna po zalogowaniu/
 pdf  alt

Przedmiotowe Zasady Oceniania  /wymagane zalogowanie w Office 365/

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA pdf alt