Ślubowanie uczniów kl.I SP

Zgodnie z tradycją Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu, 13 października 2014 r. o godz. 9.00 w budynku szkoły odbyła się jak co roku, uroczystość Ślubowania uczniów klasy pierwszej. To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich rodziców oraz wychowawcy. Dzieci swoim zachowaniem oraz zaprezentowanym programem artystycznym, udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły. Aktu pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem dokonał Dyrektor szkoły p. Jerzy Kostyła. Uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowy Dyplom Pasowania na Ucznia. Ponadto pierwszaki zostały obdarowane upominkami od Wójta Gminy Wodzisław p. B.Szczypiór, od Rady Rodziców otrzymali kilka kompletów szachów i od p.Teresy Szwaczka otrzymali książeczki. Po zakończeniu uroczystości uczniowie klasy I wraz z rodzicami, udali się do klasy, a tam otrzymali upominki od swoich rodziców. Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej i pogodnej atmosferze.(M.S.)