NASI UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W DRODZE KRZYŻOWEJ

Tradycją Wielkiego Postu jest między innymi odprawianie Drogi Krzyżowej. Spośród wszystkich ludzi Pan Jezus bardzo umiłował dzieci, stąd też pragnie, aby brały one udział w Jego Drodze Krzyżowej.
I w tym roku, w piątek 06 marca, w kościele parafialnym w Wodzisławiu, uczniowie szkoły podstawowej odprawili Drogę Krzyżową, która uczy miłości i poświęcenia się dla dobra drugich.
Tradycja ta ma swój początek w Jerozolimie, lecz rozpowszechnili ją w średniowieczu franciszkanie. W XVII wieku ustalono ostateczny podział Drogi Krzyżowej na czternaście stacji, przy których nasi uczniowie zatrzymywali się z powagą, medytując i odczytując rozważania. Nabożeństwo to, było również adorowane śpiewem naszych uczennic: Zuzanny Roter, Kamili Ozgi oraz Weroniki Zachariasz i Sylwii Ozgi, które angażowały wszystkich obecnych w kościele parafian. Na koniec nabożeństwa, wszyscy uczniowie dostali podziękowanie od księdza proboszcza.