SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ W NASZEJ SZKOLE.

18 maja w Zespole Szkół w Wodzisławiu w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki młodzież gimnazjalna i uczniowie wszystkich klas VI szkół podstawowych z terenu Gminy Wodzisław mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z panią Sędzią Anną Marią Wesołowską, która przez 30 lat orzekała w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Łodzi. Pani Sędzia opowiadała o sytuacjach wziętych z życia, w których to nastolatki wchodzą w konflikt z prawem. Wskazała również przyczyny i kontekst, w jakim do nich doszło. Uświadamiała wszystkich, że działania wychowawcze będą miały sens i będą skuteczne, gdy w ich realizacje włączy się młodzież, rodzice, nauczyciele, a także lokalna społeczność. Zaproponowała również, aby w każdej szkole powstał kącik prawny z poradami dla uczniów, rodziców nauczycieli. Młodzież z wielką ciekawością i uwagą słuchała wykładu i zadawała wiele nurtujących ją pytań.
Uczniowie naszej szkoły wyróżnieni w konkursach: literackim i plastycznym pod hasłem "Rodzina Wspólną Troską" oraz wiedzy o Janie Pawle II, mieli przyjemność i zaszczyt otrzymać gratulacje, dyplomy i nagrody od naszego Gościa. Spotkanie to było pierwszą częścią X Gminnej Konferencji „Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele- partnerzy w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły".
Druga część konferencji poświęcona była dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich instytucji współpracujących ze szkołą takich jak:Policja, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej Sąd Rejonowy, Kuratorzy Sądowi. Pani Sędzia apelowała do wszystkich, by jak najwięcej osób zabierało głos i angażowało się na rzecz innych aby zło i patologia nie stały się powszechnie akceptowane. Pani Sędzia podkreślała również ogromne znaczenie roli rodziny w każdym aspekcie życia młodego człowieka.
Wystąpienia Pani A. M. Wesołowskiej zostały nagrodzone dużymi brawami. Młodzież w podziękowaniu wręczyła naszemu gościowi bukiet kwiatów. Był również czas na wspólne zdjęcia i autografy.