SZKOLNE INKUBATORY DWUJĘZYCZNOŚCI NA LEKCJACH PRZYRODY

W szkole podstawowej w drugim semestrze r. szk. 2014/2015 na lekcjach przyrody realizowane były założenia programu Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności. W ramach działań, które sobie założyliśmy, na lekcjach wprowadzane było nazewnictwo pojęć przyrodniczych w języku angielskim, uczniowie wykonywali też szereg tematycznych prac plastycznych z podpisami dwujęzycznymi – po polsku i angielsku. Podsumowaniem naszego półrocznego zaangażowania w tym programie jest plakat obrazujący piramidę żywieniową. Jest to praca, którą uczniowie wykonali sami, korzystając z różnych źródeł wiedzy i różnorodnych materiałów. Całość piramidy opisali po angielsku, ale treść plakatu jest zrozumiała nawet dla najmłodszych uczniów nieznających języka angielskiego, ponieważ uwzględnia on informację wizualną. Plakat zawieszony na korytarzu przy klasopracowni biologicznej wzbudza duże zainteresowanie społeczności szkolnej i jednocześnie informuje w interesującej, przejrzystej formie o konieczności wprowadzenia w swojej diecie prawidłowych nawyków żywieniowych, od których zależy stan naszego zdrowia.