ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

9 października 2015r., w Dniu Patrona Gimnazjum Nr 1 im. Agnieszki Osieckiej odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość, w której uczestniczyli: nauczyciele, rodzice i starsi koledzy, poprowadził pan Zenon Lisek.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu uczniowie klas I złożyli ślubowanie, powtarzając słowa przysięgi. Od tego momentu stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.


Następnie głos zabrał dyrektor Jerzy Kostyła, który powitał uczniów wśród społeczności szkolnej i życzył im radości, powodzenia i sukcesów.

W imieniu starszych kolegów i koleżanek uczniów przywitała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Patrycja Ozga.
Rodzice wręczyli swoim dzieciom słodkie upominki i życzyli im jak najlepszych ocen w szkole.

2015 slubow gim 01

2015 slubow gim 01

2015 slubow gim 01

2015 slubow gim 01

2015 slubow gim 01