UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

2016 zak roku szk minDnia 24 czerwca 2016r. w Zespole Szkół w Wodzisławiu miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.Wszystkich zebranych powitał prowadzący p. S. Roś. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły podstawowej oraz gimnazjum, jak też odśpiewania hymnu narodowego.

Po czym głos zabrał dyrektor szkoły p. J. Kostyła – powitał wszystkich przybyłych na uroczystość gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Wygłaszając przemówienie wyraził podziękowanie nauczycielom i uczniom za kolejny, pracowity rok, jak również rodzicom za owocną współpracę. Zwracając się do absolwentów życzył im realizacji planów oraz osiągnięcia sukcesów na każdym etapie życia.

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego następuje ważny dla uczniów, nauczycieli i rodziców moment nagradzania tych, którzy wykazali się osiągnięciem wysokich wyników w nauczaniu, jak też zachowaniu. Prymusi klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I –III gimnazjum (najwyższa średnia w klasie) otrzymali dyplom oraz list gratulacyjny dla rodziców.

Oto oni:

szkoła podstawowa:

kl. IV – Zyguła Izabela  5,45

kl.  V – Bąk Dominika  5,27

kl. VI  - Nagły Aleksandra  5,27

gimnazjum:

kl. I A – Rzeźnicka Aleksandra  5,21

kl. I B – Imbór Natalia  5,00

kl. I C – Gancarski Grzegorz  5,14

kl. II A – Adamczyk Szymon  5,14

kl. II A – Cykowska Magdalena  5,14

kl. III A – Ozga Sylwia  5,17

kl. III B – Bertman Wirginia 5,18

2016 zak roku szk 06

Z kolei absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy osiągnęli średnią powyżej 4,75 otrzymali książki i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców oraz Wójta i Samorząd Gminy Wodzisław. Świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy za udział w konkursach i zawodach sportowych wręczyli wychowawcy klas: p. B. Bakierzyńska, p. I. Leśniewska, p .K. Gancarski.  Zanim jednak przystąpiono do wręczania nagród,  list z gratulacjami od p.  Wójt Gminy Wodzisław – Bożeny Szczypiór odczytał radny p. W. Gądek.

Absolwenci z średnią powyżej 4,75:

szkoła podstawowa:

kl. VI  - Nagły Aleksandra  - 5,27

kl.VI  Ozga Kamila  - 5,00

kl.VI  Dąbek Katarzyna  - 4,91

kl.VI  Zuchowicz Piotr  - 4,82

gimnazjum:

kl. III A  Ozga Sylwia  -5,17

kl. III A  Golonka Małgorzata  -5,00

kl. III A  Bębenek Maciej  - 4,89

kl. III A  Kozioł Paulina  - 4,83

kl. III A Ligawiec Wiktoria  - 4,78

kl. III B Bertman Wirginia  - 5,18

kl. III B Wendt Joanna  - 5,17

kl. III B Wąsala Kamila  - 5,00

kl. III B Zachariasz Katarzyna  - 4,83

kl. III B Kubaja Daria  - 4,78

 

Tradycją stało się, iż absolwenci z najwyższą średnią ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum wygłaszają mowę końcową . Tak było również i teraz.

Ze szkoły podstawowej głos zabrała Nagły Aleksandra (średnia – 5,25), natomiast z gimnazjum Bertman Wirginia (średnia – 5,18).

2016 zak roku szk 18

                Dyplomami za aktywną współpracę ze szkołą wyróżniono również rodziców:

Rodzice uczniów ze szkoły podstawowej:

p. Ozga Danuta

p. Kuśmirek Marta

p. Nagły Katarzyna

Rodzice uczniów z gimnazjum

p. Ozga Danuta

p. Anna Zachariasz

p. Anna Hola

                Po wystąpieniu absolwentek i wręczeniu dyplomów rodzicom nastąpił niezwykle ważny moment dla całej społeczności szkolnej, a mianowicie przekazanie przez absolwentów swoim młodszym koleżankom i kolegom sztandarów: szkoły podstawowej i gimnazjum.

2016 zak roku szk 20

                 W kolejnej części spotkania zostali wyróżnieni pozostali uczniowie.

Dyplomy za najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu wręczyli wychowawcy klas I – III szkoły podstawowej.

Klasa I A wychowawca p. Zyta Najberg

Wyróżnieni uczniowie:

Adamska Patrycja

Łuszczki Oskar

Maludziński Karol

Roliński Szymon

Klasa I B wychowawca p. Jolanta Halewska

Wyróżnieni uczniowie:

Albowicz Daria

Dudek Miłosz

Mika Kamil

Pełka Dawidy

Klasa III wychowawca p. Małgorzata Sputo

Wyróżnieni uczniowie:

Gołąb Oliwier

Dąbek Oliwia

Łebek Nadia

Rysz Aleksandra

Stanek Julia

Klasa III wychowawca p. Małgorzata Pyrek

Wyróżnieni uczniowie:

Krupa Olga

Piasecki Kacper

Skowronek Sebastian

Smutek Julia

Stanek Łukasz

Szafrańska Weronika

2016 zak roku szk 25

Uczniowie szkoły podstawowej zostali  także nagrodzeni książkami przez p. bibliotekarkę E. Karczewską za dużą ilość przeczytanych książek. Wśród nich znaleźli się:

Nagły Aleksandra

Cykowska Kamila

Walczak Michał

Wiejak Zuzanna

Rysz Aleksandra

Albowicz Daria

Ptak Zofia

Pozostali uczniowie, którzy osiągnęli średnią powyżej 4,75 otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, jak też dyplom za osiągnięcia w konkursach i zawodach (jeśli brali w nich udział) z rąk wychowawców klas oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, a wręczone przez przedstawicieli rodziców.

Klasa IV wychowawca p. Dorota Lipka

Nagrodzeni uczniowie:

Zyguła Izabela  średnia -  5,45

Bednarska Natalia  średnia – 5,36

Bielecki Hubert  średnia  - 4,91

Wasik Oliwia  średnia  -4,91

Wypych Natalia  średnia - 4,91

Sroga Oliwia  średnia - 4,82

Klasa V wychowawca p. Joanna  Adamska

Nagrodzeni uczniowie:

Bąk Dominika  średnia – 5,27

Cykowska Dominika  średnia  - 5,18

Roter Zuzanna  średnia  - 5,18

Rzeźnicki Patryk  średnia - 5.09

Cykowska Kamila  średnia – 5,00

Halewska Zuzanna  średnia  - 5,00

Kowalska Martyna  średnia  - 5,00

Podlach Paweł  średnia  - 4,91

Klasa I A wychowawca p. Bożena Wojtecka – Imbor

Nagrodzeni uczniowie:

Rzeźnicka Aleksandra  średnia  - 5,21

Płońska Aleksandra  średnia  - 5,00

Klasa I B wychowawca p. Lidia Malec

Nagrodzeni uczniowie:

Imbór Natalia  średnia  - 5,00

Kowalski Dawid  średnia  - 4,93

Klasa I C  wychowawca p. Ewa Putowska

Nagrodzeni uczniowie:

Gancarski Grzegorz  średnia  - 5,14

Leśniewska Gabriela  średnia  - 5,07

Zasada Julia  średnia  - 5,07

Capiga Malina  średnia  - 5,00

Klasa II A wychowawca p. Andrzej Pałczyński

Nagrodzeni uczniowie:

Adamczyk Szymon średnia - 5,14

Cykowska Magdalena średnia - 5,14

Klepka Ewelina  średnia - 4,79

Sroka Julia  średnia - 4,79

Po nagrodzeniu wszystkich uczniów głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców p. Kamila Rzeźnicka dziękując wszystkim za współpracę i życząc wielu sukcesów w pracy oraz nauce jednocześnie składając bukiety kwiatów na ręce dyrekcji.

Kończąc uroczystość prowadzący w imieniu własnym i dyrekcji życzył wszystkim wspaniałych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Kolejnym i zarazem ostatnim elementem uroczystości zakończenia roku szkolnego było spotkanie wychowawców klas z uczniami, gdzie mogli otrzymać świadectwa i tym samym rozpocząć oczekiwane wakacje.

Bożena Wojtecka - Imbor

Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
Uroczyste zakoń...
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016