9 MAJA DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. W dniu 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W przemówieniu które wygłosił w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie. Współpraca ta miała zapobiec wybuchu nowej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję został podpisany już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.
Państwa członkowskie delegatury UE organizują w krajach swojej siedziby różne wydarzenia związane z tematem miejsca Europy w świecie.