Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

2017 swieto bibl min„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.”

Jan Paweł II

W dniu 12 maja z okazji Święta Bibliotekarza i Bibliotek swoje umiejętności teatralne zaprezentowali uczniowie gimnazjum z klasy IA – Fiuk Sylwia, Gacek Wojciech, Gurgul Aleksandra, Kwiatkowska Katarzyna, Ozga Kamila, Nagły Aleksandra, Kordel Katarzyna,
z klasy IB – Bonarska Aleksandra, Gaworek Klaudia, Kaszuba Natalia, Sęk Katarzyna, Walczak Sebastian, Siwiec Klaudia i klasy IIA -Płońska Aleksandra.

2017 swieto bibl 04
Pod opieką p. Ewy Karczewskiej zorganizowali dla swoich kolegów i koleżanek przedstawienie pt. „TELEEXPRESS”, które miało na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

2017 swieto bibl 01

2017 swieto bibl 01

2017 swieto bibl 01