Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17

Skład osobowy
Zarządu Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wodzisławiu
w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Rzeźnicka Kamila

Przewodnicząca

2

Trela Marek

I Z-ca przewodniczącego

3

Cykowska Anna

II Z-ca przewodniczącego

4

Kowalska Joanna

Skarbnik

5

Podlach Agnieszka

Sekretarz

6

Bajon Monika

Członek

7

Kuśmirek Marta

Członek

Skład osobowy
Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wodzisławiu
w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Juźwik Justyna

Przewodnicząca

2

Zdańska Marta

Z-ca Przewodniczącego

3

Szwaczka Krzysztof

Członek

Oddziałowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Lp

Klasa

Oddziałowa Rada Rodziców

Delegat do Rady Rodziców
Zespołu Szkół

1

I

 1. Musiał Mariola
 2. Kusmirek Marta
 3. Chrzanowska Ewelina

Kuśmirek Marta

2

II a

 1. Gawlak-Wątor Katarzyna
 2. Marta Zdańska
 3. Maludzińska Helena

Marta Zdańska

3

II b

 1. Podlach Agnieszka
 2. Biedra Ewa
 3. Selega Joanna

Podlach Agnieszka

4

III

 1. Suszalska –Gołąb Beata
 2. Juźwik Justyna
 3. Łebek Iwona

Juźwik Justyna

5

IV

 1. Stanek Monika

 2. Selega Joanna
 3. Szwaczka Krzysztof

Szwaczka Krzysztof

6

V

 1. Ozga Edyta

 2. Pardała Anna
 3. Kuśmirek Aleksandra

Pardała Anna

7

VI

 1. Cykowska Anna
 2. Wąchała Justyna
 3. Kowalska Joanna

Cykowska Anna

8

I a

 1. Ozga Danuta
 2. Sierpień Iwona
 3. Dudek Magdalena

Dudek Magdalena

9

I b

 1. Gładysz Mirosława
 2. Kosman Bożena
 3. Niemiec Elżbieta

Gładysz Mirosława

10

II a

 1. Rzeźnicka Kamila
 2. Ozga Renata
 3. Kamińska Anna

Rzeźnicka Kamila

11

II b

 1. Kowalska Joanna
 2. Ozga Agnieszka
 3. Zdańska Marta

Kowalska Joanna

12

II c

 1. Trela Marek

 2. Hanasz Marzena
 3. Gabryś Wioletta

Trela Marek

13

III a

 1. Jaśko Joanna
 2. Grybczyńska Aneta
 3. Sroka Marta

Jaśko Joanna

14

III b

 1. Bajon Monika
 2. Kaszuba Monika
 3. Bystrowska Jolanta

Bajon Monika