Wiosna na polach

To kolejna wyprawa uczniów w teren w ramach programu „Ożywić Pola- Rok Trznadla". Uczniowie kl. I z wychowawczynią zaprosili do wspólnej wycieczki myśliwych z Koła Łowieckiego „Mozgawa" z Wodzisławia. Goście byli przewodnikami w poszukiwaniu trznadla . Mimo wysiłków nie udało się grupie natrafić na ślad tego ptaka. W trakcie tych poszukiwań uczniowie zobaczyli wiele ciekawych miejsc na polach w okolicach szkoły.. Myśliwi opowiadali o zwierzętach zamieszkujących pola, zarośla i rzekę. Dzieci obserwowały lisią norę . gniazdo sroki, spłoszone zające , ślady żerowania bobrów . Przez lupy uczniowie oglądali pierwsze kwiaty i owady , które obudziły się z zimowego snu. Przez cały czas gościom i dzieciom, wysoko nad głowami, towarzyszyły latające i śpiewające skowronki. Uczniowie wrócili do szkoły z wielkim bagażem wrażeń i wiadomości.