„Wirtualna społeczność szkolna”

To kolejny projekt realizowany w naszej szkole, którego uczestnikami będą uczniowie, nauczyciele i rodzice. W wyniku realizacji WSS zostanie uruchomiona platforma /portal społecznościowy/ –jako  nowoczesne narzędzie komunikowania się środowiska szkolnego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty przeznaczone są dla: administartora i redaktora platformy oraz dla nauczycieli i rodziców biorących udział w projekcie, a chcących poznać zasady funkcjonowania i możliwości zastosowania platformy w pracy dydaktycznej, wychowawczej i środowiskowej szkoły.

Przeprowadzone szkolenia mają na celu:

  • poznanie nowoczesnych form komunikacji,
  • poznanie zagadnień związanych z prawami autorskimi,
  • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu,
  • poznanie przykładów dydaktycznego wykorzystania modułów platformy.
  • nabycie umiejętności posługiwania się zasobami portalu społecznościowego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.