Spotkanie w Felsbergu - Niemcy

 W dniach 06-10-2012do 11-10-2012 w Felsbergu odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu Comenius „Gospodarowanie wodą i jej wartości dla europejskich uczniów”. Nasze gimnazjum reprezentowało trzech nauczycieli: Krystyna Kornacka, Jerzy Kostyła, Andrzej Pałczyński oraz pięć uczennic: Wiktoria Brodzińska, Katarzyna Gołębiowska, Dominika Kordyś, Emanuela Bąk, Aleksandra Strączek. W spotkaniu ponadto uczestniczyli przedstawiciele z Niemiec, Grecji, Cypru, Hiszpanii, Belgii, Turcji i Węgier. W czasie spotkania zostały zaplanowane dalsze działania projektowe, wybraliśmy logo projektu, ustalone zostały środki komunikacji. Nie zabrakło czasu na zawarcie nowych znajomości, poznaliśmy koleżanki i kolegów z wielu krajów Europy.  

 


 

 


W trakcie pobytu obyło się kilka wspólnych wyjazdów zwiedzaliśmy miasto Felsberg, Kassel oraz okoliczne zbiorniki wodne i elektrownię. Uczennice codziennie uczęszczały na zajęcia w szkole razem z koleżankami z Niemiec, mieli okazję poznać szkołę i panujące w niej obyczaje.

The first meeting of the participants of the Comenius project "Water management and its value for European students" took place  in Felsberg from 06-10-2012 to 11-10-2012. Our school was represented by three teachers: Krystyna Kornacka, Jerzy Kostyła, Andrzej Pałczynski and five students : Wiktoria Brodzińska, Katarzyna Gołębiowska, Dominika Kordyś, Emanuela Bąk, Aleksandra Strączek. The meeting  was also attended by representatives from Germany, Greece, Cyprus, Spain, Belgium, Turkey and Hungary. During the meeting next project tasks and meetings were planned, each school had self-presentations, we chose the best logo design and the means of communication were established.
We had time to make new friends, we met colleagues from many countries of Europe.
During our stay there were a few trips. We visited Felsberg, Kassel and surrounding  water resources and water power station. Comenius students with their host friends from Germany went to school and attended everyday activities, they had a chance to get to know the school and the prevailing customs.