Wizyta na Cyprze- Larnaka 27.02.2013- 03.03.2013

I love Cyprus.
Kocham Cypr. Takie słowa najczęściej można było usłyszeć od mieszkańców Cypru, ale również od uczestników 3 spotkania realizowanego w ramach projektu programu Comenius pt. „Gospodarowanie wodą i jej wartości dla europejskich uczniów." (Water Management and Values for European Students), które zostało zorganizowane przez Junior High School of Drosia w Larnace na Cyprze. W spotkaniu, które odbyło się w dniach od 27 lutego do 03 marca 2013r. brało udział 4 uczniów i 2 nauczycieli z Gimnazjum nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu.

 


Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy szkoły działającej w zróżnicowanym kulturowo środowisku, obserwowania ogromnej aktywności, gościnności i zaangażowania w prace projektowe wielu uczniów tej szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców. W czasie spotkania uczniowie ze szkół w Hiszpanii, Belgii, Niemiec, Polski, Portugalii, Grecji i Węgier przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje. Praca reprezentantek naszego Gimnazjum: Darii Gola, Korneli Kędra, Kariny Capiga i Magdaleny Kornackiej spotkała się z dużym uznaniem i była entuzjastycznie przyjęta. Zakres tematyczny prezentacji obejmował zasoby wodne naszej gminy, gospodarowanie nimi, zasady działania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wodzisławiu, oczyszczalni w Przyłęczku oraz Lubczy, a także gospodarczego sposobu uzyskiwanie energii elektrycznej w wodnej elektrowni w Mierzawie.

Na filmie włączonym do prezentacji uczniowie naszej szkoli zawieźli Cypryjczykom odrobinę śniegu, a tych którzy mają go na co dzień zachęcali do wytchnienia od komputera i powrotu do różnorodnych form zabaw na śniegu: lepienie bałwana, sanna, ślizganie się, odciskanie znaków na śniegu. Dziewczyny z przygotowanym wcześniej autorskim rapem wzywającym do oszczędzania wody zaktywizowały do zabawy wszystkich uczestników spotkania. W ramach zajęć edukacyjnych odbyły się również zajęcia warsztatowe dotyczące obrazowania wody w muzyce wydobywanej z różnorodnych opakowań, przedmiotów oraz wycieczki po Larnace. Uczestnicy spotkania poznali zasady działania Stacji Uzdatniania Wody oraz zwiedzili kościół Świętego Łazarza, średniowieczny akwedukt i Muzeum Przyrodnicze. Nad słonym jeziorem mieliśmy okazję podziwiać, choć tylko z daleka, duże stado flamingów. Przewodnik przekazał nam wiele informacji o historii i sytuacji gospodarczej Cypru. Serdeczność, zainteresowanie, gościnność oraz wszechstronna opieka, której doświadczyliśmy na Cyprze ze strony organizatorów spotkania, rodzin goszczących młodzież, a także wielu innych osób jest naszym najmilszym wspomnieniem z tego prześlicznego miejsca w Europie.


Program Comenius pt. „Water Management and Values for European Students" realizowany jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z KE w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Odpowiedzialność za treść artykułu ponosi wydawca. KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.