Kalendarz Szkolnych Zawodów Sportowych na rok szkolny 2016/2017

Kalendarz Szkolnych Zawodów Sportowych
dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

Rodzaj zawodów

SP/Gim

Nauczyciel odp. za realizacje zawodów

Uwagi/Termin

 

Szkolne mistrzostwa w biegach przełajowych.

Kl. IV-VI SP

Kl. I-III GIM

Urszula Błasiak

Lidia Malec

Robert Jarosiński

09/10.2016

2.

Szkolne mistrzostwa w szachach.

Kl. IV-VI SP

Kl. I-III GIM

Urszula Błasiak

Lidia Malec

Robert Jarosiński

11/12.2016

3.

Szkolne mistrzostwa w tenisie stołowym.

Kl. IV-VI SP

Kl. I-III GIM

Urszula Błasiak

Lidia Malec

Robert Jarosiński

01/02.2017

4.

Szkolny turniej gier i zabaw.

Kl. I-III SP

Na-e edukacji wcz.

II semestr

5.

II Turniej szachowy .

Kl. I-III SP

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Ferie zimowe

6.

Szkolny turniej strzelecki z broni pneumatycznej

Kl. IV-VI SP

Kl. I-III GIM

Urszula Błasiak

do 15.03.2017

7.

Szkolne mistrzostwa w piłce siatkowej.

Kl. I-III GIM

Lidia Malec

Robert Jarosiński

02/03.2017

8.

Szkolne mistrzostwa w piłce nożnej.

Kl. IV-VI SP

Kl. I-III GIM

Urszula Błasiak

Lidia Malec

Robert Jarosiński

04/05. 2017

9.

Zorganizowanie imprez sportowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z okazji „Dnia Sportu Szkolnego”.

Kl. IV-VI SP

Kl. I-III GIM

Urszula Błasiak

Lidia Malec

Robert Jarosiński

01.06.2017