WŁADZE SZKOLNEGO KOŁA LOP

WŁADZE SZKOLNEGO KOŁA LOP
ROK SZKOLNY 2016/2017

PREZES
Michał Wiśniewski II b

ZASTĘPCY PREZESA
Aleksandra Rzeźnicka II a
Martyna Kowalska VI

SEKRETARZE
Magdalena Cykowska III a
Aleksandra Uchto III b

SKARBNIK
Wiktoria Jamrocha III b

2017 gazetka