Pomagajmy ptakom – „naszym małym przyjaciołom”

2017 gazetka pt minJeżeli chcemy przez cały rok cieszyć się obecnością skrzydlatych gości w pobliżu miejsca naszego zamieszkania należy o to zadbać.

Dla ptaków najważniejsze są dwie rzeczy :

  • Pokarm – szczególnie zimą, wtedy nie chłód, ale głód może przyczynić się do zmniejszenia ich liczebności
  • Bezpieczne miejsce lęgowe

Okres srogiej zimy mamy już za sobą, nastało przedwiośnie – okres zakładania gniazd, w których są składane i wysiadywane jajka oraz gdzie wychowuje się potomstwo.

Gniazda nie są dla ptaków „domem” ani kryjówką, a jedynie miejscem odbycia lęgu, które zwykle opuszczają wyprowadzając pisklęta.

Jest ono niezbędnym warunkiem rozrodu – ważnej funkcji życiowej, decydującej o istnieniu ciągłości gatunku.

Obecnie, kiedy człowiek swoją działalnością pogorszył nawyki bytowania wielu gatunków, ptakom coraz trudniej znaleźć naturalne warunki do założenia gniazd. Szczególnie zagrożone są ptaki gnieżdżące się w różnego rodzaju dziuplach, a należą do nich : sikory muchołówki, dzięcioły, sowy, wróble, szpaki, kowaliki, siniaki i pełzacze.

Niektórym z nich można pomóc przygotowując odpowiednie miejsca lęgowe, które będą skutecznym sposobem utrzymania, a nawet osiedlania się niektórych gatunków. Zastępczymi miejscami lęgowymi – będą skrzynki (budki lęgowe).

Chcąc, aby dany gatunek zagnieździł się i pomyślnie wychował potomstwo należy zapoznać się z pewnymi wymaganiami ekologicznymi :

  • Każdy z ptasich gatunków ma określone wymagania dotyczące gniazd jak np: wielkość, miejsce, sposób umieszczenia
  • Część gatunków nigdy nie korzysta ze skrzynek lęgowych,

a warunkiem ich występowania są stare dziuple w drzewach, obumarłe, zbutwiałe drzewa – w związku z tym  - nie niszczmy ich zachowując naturalne siedlisko ptaków.

U niektórych gatunków alek funkcję gniazda pełni goła półka skalna, a remizy i niektóre gatunki wikłaczy tkają misterne gniazdo – worki zawieszone na drzewach. Jaskółki lepią z błota kształtne czarki. Dzięcioły wykuwają dziuple w pniach drzew, a sowy korzystają już z gotowych gniazd i dziupli.

  • Budki lęgowe zakładamy w tych miejscach, gdzie brakuje naturalnych miejsc do zakładania gniazd
  • Powinny mieć różną wielkość otworu wlotowego dostosowaną do gatunku ptaka
  • Po zakończeniu sezonu lęgowego należy budki otworzyć, wyczyścić usuwając pasożyty i resztki starych gniazd
  • Otwór wlotowy skrzynki powinien być skierowany na wschód lub południowy  wschód, a dno można wysypać niewielką ilością trocin lub torfu

Należy pamiętać, że ptak w gnieździe ma ograniczoną możliwość ucieczki przed niebezpieczeństwem, a lęg (jajka lub pisklęta) jest zupełnie bezbronny. Dlatego ptaki posiadające gniazda zachowują ostrożność, a niepokojone porzucają je.

Najważniejszą zasadą zachowania się przy gniazdach powinno być zapewnienie spokoju w ciągu całego okresu lęgowego (tj. od marca do końca lipca).

Ptaki towarzyszą ludziom od zawsze. Ożywiają w sposób namacalny nasze otoczenie, ponadto spełniają bardzo ważną rolę w środowisku: przyczyniają się do likwidowania wielu szkodliwych owadów, zabijają dużą ilość myszy, nornic, kretów niszczących uprawy, zjadają resztki i odpadki, rozsiewają wiele gatunków drzew i krzewów.

 Wszystkie te zalety ptaków człowiek dostrzegł już dawno, dlatego pojawiła się chęć niesienia im pomocy i ochrony. Jednym z działań jest wieszanie budek lęgowych, w których niektóre z dzikich ptaków zakładając gniazda, składając jaja i wychowują pisklęta.

Można też przyjąć, że wieszanie budek stanowi rekompensatę dla ptaków za szkody, których doznawały z ręki człowieka. Zabudowa coraz większych obszarów, przekształconych siedlisk, wycinka starych dziuplastych drzew, zasłanianie i zamurowywanie dziur i szpar w budynkach, plaga wałęsających się kotów. Wszystko to powoduje, że ptaki mają coraz gorsze warunki do rozrodu, a liczebność populacji wielu gatunków z roku na rok spada.

2017 gazetka pt 01

 

Ewa Lisek