Wybory Samorządu Uczniowskiego

W dniu 21.09.2015r w Zespole Szkół w Wodzisławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów uczniowskich Gimnazjum nr 1 im. Agnieszki Osieckiej. Podczas spotkania uczniowie wybrali w głosowaniu jawnym Samorząd Gimnazjum w składzie:


Przewodnicząca: Patrycja Ozga kl 3b

  • Zastępca: Tomasz Ziółkowski kl 3b
  • Skarbnik: Katarzyna Skalmierska kl 3a
  • Sekretarz: Natalia Curyło kl 2a

Podczas spotkania wicedyrektor p. Małgorzata Sękiewicz zapoznała uczniów z dodatkowo wolnymi dniami od zajęć dydaktyczno-wychowawczymi w roku szkolnym 2015/2016.
Opiekun Samorządu Szkolnego p. Iwona Pietras zapoznała młodzież z regulaminem SU oraz propozycją planu pracy SU Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016.