PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

PLAN PRACY

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

DZIAŁAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WODZISŁAWIU

 

 

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Planowanie pracy SKW

 

 

 

 

 

Aktualizacja członków klubu. Zapoznanie z regulaminem.

Wrzesień

 

Cały rok

 

Cały rok

Podjęcie indywidualnych działań, wspólnych działań SKW oraz stałych działań ogólnopolskich.

Prowadzenie tablicy informacyjnej wolontariatu i strony internetowej.

Akcje charytatywne

 

 

Współpraca z Samorządowym Przedszkolem w Wodzisławiu
w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Październik

Grudzień

Grudzień

Grudzień

Luty - czerwiec

Cały rok

 

Styczeń

Maj

 

Cały rok

Cały rok

Współpraca z OPS z Wodzisławiu.

 

Współpraca z Biblioteką Publiczną w Wodzisławiu.

 

Porządkowanie grobów żołnierzy na miejscowym cmentarzu.

 

Pomoc w organizacji Spotkania bez barier.

 

Pomoc przy organizacji Światełka Betlejemskiego.

 

Pomoc przy organizacji spotkania wigilijnego z nauczycielami emerytami.

Akcja informacyjna skierowana do dzieci klas młodszych Bezpieczne Ferie- Bezpieczne Wakacje.

 

Pomoc przy organizowaniu zabaw szkolnych w klasach młodszych.

 

Pomoc przy organizacji WOŚP.

 

Współpraca przy organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki na terenie szkoły.

 

Współpraca z Caritas Kielce.

 

Prace na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

Ewaluacja: sprawozdanie z pracy SKW, zdjęcia, informacje na stronie internetowej, artykuły w prasie lokalnej, tablica informacyjna w szkole.

                   Opiekun:

Iwona Pietras