Obietnica zuchowa 2014.

W słoneczne, jesienne popołudnie 17.09.2014r. zuchy z gromady „Złote Lwy” z Zespołu Szkół w Wodzisławiu obiecały być dobrymi zuchami i zawsze przestrzegać Prawa Zucha. Podczas tej uroczystej zbiórki z udziałem rodziców i gości: p. Teresy Szwaczki prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia, p. Jerzego Szwaczki prezesa Koła Łowieckiego „Mozgawa” p. Jarosława Najberga - łowczego, skarbnika koła p. Wojciech Frydla oraz członków koła LOP z Gimnazjum wraz z opiekunem H. Idzik każdy zuch został poddany różnorodnym próbom, dzięki którym wykazał się znajomością Praw Zucha, wiadomościami o Ojczyźnie, prawdomównością i wytrwałością. Udowodnił, że zuch to nie byle kto! To ktoś wyjątkowy.

Potrafi wiele rzeczy, jest dzielny, ma mnóstwo pomysłów i ogromną wyobraźnię, kocha wszystkich ludzi, dlatego obdarował rodziców i gości serduszkami jako symbolami miłości. 

Na pytanie drużynowej „ Czy zuchy mogą być dopuszczone do obietnicy” rodzice i zaproszeni goście z dumą wyrazili swoją aprobatę. Na ogień i totem swojej gromady zuchy złożyły Obietnicę, którą odebrała druhna drużynowa Małgorzata Pyrek. Następnie otrzymały znaczki zucha oraz upominki. Uroczystość skończyła się wspólnym poczęstunkiem.