Kodeks 2.0

 (zasady regulujące korzystanie z technologii informacyjno - komunikacyjnych w naszej szkole)

 1. Każdy z nas ma prawo korzystać z Internetu oraz ze sprzętu multimedialnego w szkole. Na wybranych lekcjach dopuszcza się korzystanie ze smartfonów i notebooków za zgodą nauczyciela.
 2. Nauczyciele i uczniowie w miarę możliwości uatrakcyjniają lekcje przez wykorzystywanie multimediów. Oznacza to, że na lekcjach możemy korzystać z gier edukacyjnych, materiałów dodawanych do podręczników w postaci płyt CD, DVD lub pendrive oraz prezentacji przygotowywanych przez nauczyciela lub uczniów.
 3. Nie naruszamy praw autorskich. Uczniowie w naszej szkole nie kopiują materiałów z Internetu (teksty, grafikę, muzykę), udając, że sami je stworzyli. Jeśli je wykorzystują, zawsze zaznaczają, jakie jest źródło materiału i kto jest jego autorem.
 4. Każdy uczeń naszej szkoły ma dostęp do swoich ocen i uwag nauczycieli w elektronicznym dzienniku.
 5. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia naszej szkoły ma dostęp do ocen i uwag nauczycieli swojego dziecka w elektronicznym dzienniku.
 6. Kontakt: nauczyciel - uczeń i nauczyciel - rodzic przez media elektroniczne jest możliwy za zgodą obydwu stron, w sposób określony na podstawie wspólnie ustalonych zasad.
 7. Każdy nauczyciel, uczeń oraz klasa lub grupa mogą posiadać swoje konto na szkolnych platformach: e-learningowych (Eduscience, Moodle) oraz Office 365, do których dostęp jest darmowy.
 8. Nauczyciele i uczniowie wspólnie tworzą ranking stron internetowych wartych odwiedzenia i umieszczają go na stronie szkoły lub platformie e-learningowej.
 9. Szkolna strona internetowa zawiera informacje na temat życia szkoły, jest współtworzona przez uczniów oraz nauczycieli.
 10. Uczniowie mają prawo do wyrażania swoich poglądów na różnych forach, pod warunkiem, ze czynią to w sposób nieubliżający godności osób trzecich, w sposób kulturalny i przyjazny dla otoczenia.
 11. Z sieci Internet korzystamy w sposób bezpieczny dla siebie i innych, kierując się zasadą ograniczonego zaufania. Nie rozpowszechniamy danych osobowych i informacji o życiu prywatnym.
 12. Pomagamy dorosłym odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości.