„Sport dla Każdego/Sport dla Wszystkich”

2023 szachy kosz minUczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej imienia Wojska Polskiego w Wodzisławiu uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Świętokrzyskiej Federacji Sportu.

W ramach programu „Sport dla Każdego/Sport dla Wszystkich”, który realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki w ciekawy sposób zobaczyliśmy 3 dyscypliny sportowe.
W spotkaniu listopadowym podziwialiśmy pokazy z różnych odmian kolarstwa, a grudniowym z koszykówki 3x3 i gry królewskiej jaką są szachy.
Ten ciekawy projekt został objęty Patronatem Honorowym przez Wiceminister Sportu i Turystyki Panią Annę Krupkę, która jest zarazem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a także członkiem zarządu Światowej Agencji Antydopingowej.
Dokumentację fotograficzną wykonali uczniowie klasy 7 przy pomocy sprzętu zakupionego w ramach programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

 

„Sport dla Każdego/Sport dla Wszystkich”

„Sport dla Każdego/Sport dla Wszystkich”

„Sport dla Każdego/Sport dla Wszystkich”

„Sport dla Każdego/Sport dla Wszystkich”

„Sport dla Każdego/Sport dla Wszystkich”

„Sport dla Każdego/Sport dla Wszystkich”

„Sport dla Każdego/Sport dla Wszystkich”

„Sport dla Każdego/Sport dla Wszystkich”