Konstytucja 3 Maja 1791

03 maja swietlica min    Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie taka ustawa. Konstytucja zawierała prawa i zasady rządzenia w państwie. Miała na celu uratować naszą Ojczyznę przed upadkiem i zagarnięciem naszych ziem przez Rosję, Austrię i Prusy. Niestety, radość z uchwalenia konstytucji nie trwała długo.

Rosja nie zamierzała pozwolić na jej wprowadzenie. Niektórzy Polacy zdradzili Ojczyznę i stanęli po stronie carycy Katarzyny II – władczyni Rosji. O konstytucję wybuchła wojna. Król Polski Stanisław August Poniatowski nie wierzył w polskie zwycięstwo i przystąpił do zdrajców. To przesadziło o klęsce Polaków. Konstytucji nie udało się obronić. Upadła też nasza Ojczyzna – Rosja i Prusy w 1793 roku dokonały drugiego rozbioru Polski. Trzeci, ostatni rozbiór nastąpił w 1795 roku. Dokonały go trzy państwa Rosja, Austria i Prusy. Polska na 123 lata straciła niepodległość.

 

Filmy i programy TV dla najmłodszych

IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały

Konstytucja - dlaczego jest tak ważna dla każdego z nas?

Konstytucja w Polsce - jak powstała? 

Piosenki dla najmłodszych

Witaj majowa jutrzenko 

 

Flaga – polska piosenka patriotyczna

Prace plastyczne – Jak zrobić kotylion

Piosenka młodego patrioty