Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP

2019 wiz straz min   4 czerwca 2019 r. uczniowie klas I-III naszej szkoły odwiedzili jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu. Celem spotkania było poznanie tajników pracy strażaka oraz wzbogacenie wiedzy na temat właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia życia.

   Naczelnik OSP p. Jacek Krupa i druh Mateusz Baran uświadomili dzieciom, że strażacy nie tylko biorą udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, ale również podczas zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń. Pan Jacek Krupa przypomniał uczniom numery alarmowe i zasady prawidłowego zachowania się podczas pożaru i innych nieszczęśliwych wypadków. Mali słuchacze zostali także zapoznani z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a po prezentacji chętnie ćwiczyli czynności ratunkowe pod czujnym okiem prowadzącego. Najwięcej emocji wzbudził jednak pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży ochronnej. Wiele radości sprawiła również możliwość wypróbowania węża strażackiego z prądownicą. To było bardzo udane spotkanie, dzięki któremu uczniowie mogli doświadczyć niecodziennych wrażeń. Bogatsi o nową wiedzę i nabyte umiejętności bezpiecznie wrócili do szkoły.
   Serdecznie dziękujemy Panom strażakom za bardzo ciekawe zajęcia i poświęcony czas. 

Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP
Najmłodsi uczni...
Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP Najmłodsi uczniowie z wizytą w OSP