Szkolny konkurs plastyczny pt. „MISTRZOWIE ENERGII”

2023 mist energ minW naszej szkole odbył się międzyklasowy konkurs plastyczny „MISTRZOWIE ENERGII”. Uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat pt. „Mistrzowie energii” w powiązaniu z realizacją celów konkursu: promowaniem zdrowych cyfrowych nawyków wśród uczniów i nauczycieli, zwiększeniem wiedzy uczniów i nauczycieli na temat znaczenia oszczędzania energii, sposobów realizacji tego działania oraz związanych z tym korzyści.

Dlatego w czasie lekcji poświęconych na wykonanie pracy konkursowej odbywały się również pogadanki, wykłady oraz oglądanie filmów o tematyce racjonalnego wykorzystania wszelkich rodzajów energii w gospodarstwach domowych i w szkole. Przed ogłoszeniem konkursu opracowano regulamin i rozesłano w wiadomości e-mail do wszystkich wychowawców i nauczycieli w szkole. O konkursie poinformowano również uczniów. Klasy przystąpiły do rywalizacji w okresie od 19.12.2022 do 09.01.2023. Na zakończenie zorganizowano wystawę prac. Wyniki opublikowano również FB szkoły.

 

„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”
„MISTRZOWIE ENE...
„MISTRZOWIE ENERGII” „MISTRZOWIE ENERGII”