Jak się spierać by się nie pokłócić…

kontakty   Komunikacja interpersonalna-międzyludzka jest umiejętnością, którą rozwijamy przez całe życie. Warto podkreślić, że „porozumiewanie się” choć jest aktywnością codzienną i powszechną pozostaje procesem, którego efektywność i rezultaty zależą od bardzo wielu czynników.

Nie zakładajmy nigdy, że jesteśmy najlepszymi słuchaczami i rozmówcami, że nasze umiejętności i predyspozycje są najlepsze a ewentualne problemy to wina naszego rozmówcy -partnera. Komunikacja buduje bowiem relacje i to właśnie sztuka jej budowania -stanowi najważniejsze ogniwo.

 

   Najważniejsze zasady:

  • Staraj się kontrolować wyrażanie swoich uczuć, np. złości. Staraj się o tym pamiętać. W szybkim opanowaniu złości pomaga np. policzenie do dziesięciu, zgniecenie kartki lub zapisanie tego, co mamy do powiedzenia komuś.
  • Staraj się nie obrażać osób, z którą rozmawiasz.
  • Próbuj nie podnosić głosu, to samo można powiedzieć cicho i spokojnie, a na pewno zostanie to lepiej przyjęte.
  • Jeśli osoba , z którą rozmawiasz ,coś mówi, nie przerywaj, postaraj się uważnie słuchać.
  • Zamiast się kłócić, przygotuj się na rzeczową dyskusję(zamiast -nie, bo nie)
  • Pozwól osobie, z którą rozmawiasz, przedstawić swój punkt widzenia.
  • Przedstaw swoje poglądy i fakty.
  • Poproś rozmówce, abyście wspólnie zastanowili się nad możliwością różnych rozwiązań problemu, można spisać, ale nie oceniać.
  • Wybierzcie, który pomysł/pomysły najbardziej Wam odpowiada czy jest racjonalny i w jaki sposób można go zrealizować.

   Spory i konflikty były, są i będą -powstają wtedy, gdy dwie lub więcej strony uważają za niemożliwe do pogodzenia swoich poglądów, planów, potrzeb i podejmują działania w celu zmiany tej sytuacji. Zostawione same sobie powodują więcej szkody niż ich wyjaśnienie. Warto jednak pamiętać o sposobie ich rozwiązywania, bo komunikaty typu TY zawierają przeważnie ocenę osoby (Ty nie sprzątasz nigdy..itd). Natomiast komunikat JA, informuje o uczuciach jakie wywołuje zachowanie drugiej osoby (ja wiem, że masz trudny czas, ale…lub było mi przykro,że…).
   W tej trudnej i złożonej sytuacji ,w której się wszyscy znajdujemy(przebywanie wszystkich domowników w zamkniętej przestrzeni) nie zapominajmy, że to od nas samych zależy jaką atmosferę zbudujemy i jakie relacje będziemy tworzyć, by przetrwać ten czas i wrócić do wytęsknionej normalności.