BEZPIECZNE WAKACJE

wakacja01    Przypominamy o podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania w czasie tegorocznych wakacji, trochę innych niż wcześniej, ze względu na trwającą epidemię COVID 19.

 

 

Bądź ostrożny: w czasie wyjazdów na odpoczynek, przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, noś maseczkę, przestrzegaj higienę osobistą-mycie rąk, noszenie rękawiczek, w miarę możliwości unikania miejsc publicznych, zgrupowań.

Bądź ostrożny: na drodze, niech działa wyobraźnia i myślenie przyczynowo– skutkowe, przestrzegaj zasad ruchu drogowego.

Bądź ostrożny: nad wodą, w górach, w każdym miejscu gdzie można odpoczywać.

Bądź ostrożny: w nawiązywaniu nowych znajomości, również nawiązywanych przez Internet (cyberprzemoc).

Pamiętaj: o szkodliwości wszystkich środków niedozwolonych, nikotyny, alkoholu, substancji psychoaktywnych i odurzających.
Pamiętaj o numerach alarmowych: 112
    Wszystkim życzymy odpoczynku, uśmiechu, zadowolenia z każdego najmniejszego sukcesu. Ale pamiętaj wszędzie o magicznych słowach: dziękuję, proszę, przepraszam. Dzięki nim otworzysz serce każdego człowieka.

    Dużo słońca, radości ,spełnienia marzeń również dla wszystkich absolwentów szkoły, uczniom, rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoły mówimy DO ZOBACZENIA w nowym roku szkolnym.

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów.
źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej