Ważny jest rodzaj pomocy.

artykuly    Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze jest serce z jakim tej pomocy się udziela…Jan Paweł II
5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uczniowie naszej szkoły mają taką możliwość aby uczestniczyć w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu „Serce na dłoni”, aby rozwijać empatię i prospołeczne postawy.


    Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie naszej szkoły są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. Ten rok szkolny dostarcza nam wiele nowych zadań i obowiązków, jak również ograniczył nasze kontakty interpersonalne. Nauczanie zdalne w związku z pandemią COVID19-ograniczyło nasze spotkania i działalność charytatywną, nie oznacza to jednak ,że nie będziemy się starać aby zorganizować pomoc dla ludzi potrzebujących jak i zwierząt w schroniskach. W najbliższy weekend organizujemy zbiórkę żywności dla osób starszych i samotnych oraz zbiórkę karmy dla zwierząt dla schroniska w Racławicach „Psie Pole”. Zapraszamy wszystkich ,którzy mają dobre serce aby podzielili się z innymi. Dziękujemy Marketom „KIWI”, „DINO”, i „LEWIATAN” w Wodzisławiu za umożliwienie przeprowadzenie zbiórki żywności.