Spotkanie z policjantem.

2022 bezp droga min   Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna dla nieletnich, to niektóre z tematów które były poruszane 29 września na spotkaniu z funkcjonariuszem Policji i Dzielnicowym naszego miasta ,panem Grzegorzem Knapikiem.


   W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z zachowaniem dzieci w różnych sytuacjach. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami poruszania się, a starsze dzieci poszerzają swoja wiedzę i umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Tegoroczne spotkanie z funkcjonariuszem Policji dotyczyło nie tylko problemów bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, ale także zagadnień cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie zostali uświadomieni o zagrożeniach w ruchu drogowym, w tym o zasadach poruszania się na rowerze i skuterze, elektrycznej hulajnodze oraz zostali zachęceni do zakładania kasków.

   Otrzymali także ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnieniach, narkomanii oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Uczniowie dowiedzieli się, że np. umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną. Nasza szkoła realizuje również kampanie „Świętokrzyskie nie hej tuje” Uczniowie mieli okazję do zadawania pytań związanych z pracą w Policji.

    Mamy nadzieję, że takie spotkania zaowocują większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

 

2022 bezp droga 01

2022 bezp droga 01

2022 bezp droga 01