Międzynarodowy Dzień Tolerancji

dzien toler minMiędzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Jest to święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku mające na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm czy antysemityzm. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji:
„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”
Działania w zakresie obchodów Dnia Tolerancji, w naszej szkole będą trwały przez cały tydzień. Te dni niech staną się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek, wszystkich osób, które spotykamy na swojej drodze życia a które różnią się od nas samych. Różnią się –ale są tak samo ważni, tak samo kochani, tak samo potrzebni i ważni w życiu. Podsumowaniem naszych działań będą prace plastyczne, literackie jak również nasze codzienne zachowanie wobec innych osób.

dzien toler