Spotkanie z policjantem.

2022 spotk minRozpoczęcie roku szkolnego, to nie tylko radosny czas spotkania się z kolegami, rozpoczęcia nauki w ławkach, wspólne rozmowy, wycieczki itp.; to również czas zdobywania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Dzielnicowy p. Grzegorz Knapik przypomniał wszystkim uczniom o podstawowych zasadach zachowani i bezpieczeństwa na terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły, oraz o konsekwencjach zachowań w różnych sytuacjach. Na nowy Rok Szkolny wszystkim –całej społeczności szkolnej-uczniom, rodzicom, nauczycielom wszystkim pracownikom szkoły-życzymy dużo zdrowia i dużo sukcesów.

 

Dzielnicowy p. Grzegorz Knapik przypomniał wszystkim uczniom o podstawowych zasadach zachowani i bezpieczeństwa na terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły, oraz o konsekwencjach zachowań w różnych sytuacjach.

Dzielnicowy p. Grzegorz Knapik przypomniał wszystkim uczniom o podstawowych zasadach zachowani i bezpieczeństwa na terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły, oraz o konsekwencjach zachowań w różnych sytuacjach.