Bezpiecznie na przerwie szkolnej.

znak 01
Zasady Bezpiecznej Przerwy

 

 

 

• Nie biegamy po korytarzach i schodach
• Nie hałasujemy
• Nie stosujemy agresji fizycznej i psychicznej
• Nie siadamy na parapetach, balustradach i półpiętrach
• Nie przebywamy na podjeździe przed wejściem do budynku szkolnego
• Nie śmiecimy
• Nie niszczymy mienia i sprzętu szkolnego
• Nie gramy w piłkę na korytarzu, ani w inne gry lub zabawy stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa
• Nie wykonujemy elementów gimnastycznych (np.: stania na rękach, przewrotów, gwiazdy, salta, itp.)
• Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania się
• Okazujemy szacunek wszystkim osobom w szkole
• Zachowujemy się życzliwie wobec kolegów
• Nie używamy wulgarnego słownictwa ….

znak 02

znak 02

znak 02

znak 02