Wyniki autoewaluacji w "Szkole Promującej Zdrowie"

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu
Wrzesień 2019 r –szkoła została przyjęta do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
W latach 2019/2020 i 2020/2021 realizowaliśmy zagadnienia zgodnie z Planami Działań.

 

W roku szkolnym 2019/2020 problemem priorytetowym do rozwiązania było:

Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zachęcanie do dbania o prawidłową sylwetkę ciała.

Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 problemem priorytetowym do rozwiązania było:

Uczniowie stwarzają zagrożenie dla siebie i innych, nie przestrzegając zasad właściwego zachowania podczas przerw, w drodze do i ze szkoły.

Utworzyliśmy zakładkę na stronie internetowej naszej szkoły, gdzie zamieszczaliśmy sprawozdania(fotorelacje) z wykonywanych zadań realizując Plan Działań na dany rok szkolny.
Cała społeczność szkolna chętnie uczestniczyła w realizowaniu zadań, które zostały zaplanowane do wykonania. W czasie realizacji szkolnego programu propagowaliśmy zdrowe nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczną. Uczniowie zapoznali się piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Nauczyciele m.in. wychowania fizycznego, biologii, techniki, chemii na swoich lekcjach także realizowali zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem i aktywnością fizyczną. Uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych zawodach sportowych, odnosząc sukcesy. Oddziały klas I-III przystąpiły do programu „Zdrowo jem, więc wiem”. Rok szkolny 2020/2021 był trudny pod względem realizacji Planu Działań ze względu na naukę online, spowodowaną pandemią korona wirusa.