logo n2
ko kiel
Szkolny koordynator: Beata Witek

 

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA

  1. Cel (nazwa):

 Zmniejszenie częstości występowania niewłaściwych zachowań uczniów w czasie przerw, drogi do i ze szkoły.

Kryterium sukcesu: 50% badanych stwierdzi, że zmniejszyła się częstość występowania niewłaściwych zachowań uczniów w czasie przerw, drogi do i ze szkoły.

Czytaj więcej: PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – „Propagowanie aktywności fizycznej”

2020 szkola prom wf min    Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły uczestniczyli w przedsięwzięciach mających na celu propagowanie aktywności fizycznej. W pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020 w 7 imprezach sportowych udział wzięło 123 uczniów czyli 72% społeczności szkolnej.

Czytaj więcej: SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – „Propagowanie aktywności fizycznej”